DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Základy

Penzion Rzehaczek
Penzion Rzehaczek

Navštivte naše nové stránky na www.rzehaczek.cz

Koupě pozemku - 12.2008

Sejmutí ornice - 9.8.2010

Zaměření základů - 11.8.2010

Výkop základových pásů - 28.8.2010

Potopa -1.9.2010

Szałowani   3.-9.9. 2010

Betonování pásů   14.9. 2010 a odšalování 15.-16.9.2010

Zasypání štěrkem - 21.-24.9.2010

 

 

Uložení kanalizace 13.-14.10.2010

 

Uložení kari sítí 15.10.2010

Betonování základové desky 18.10.2010

Po odszałowaniu 20.10.2010

Penetrace pro izolaci pod nosné trámy 1.11.2010

Výkop pro drenáž 5.11.2010

Položení dešťové kanalizace 9.11.2010

Položení izolace pod nosné konstrukce a zásyp základů 10.11.2010

Položení gajgrů a šachtic pro dešťovou kanalizaci 8.12.2010

Tímto skončila fáze spodní stavby. Práce na hrubé stavbě začínáme 7.1.2011